Szukasz noclegu w Bieszczadach? Dodaj ogłoszenie i wybierz najlepszą ofertę.

XIV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn

Wczytywanie mapy...

Data / Czas
26/02/2017
Cały dzień

Lokalizacja / Miejsce
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach


NOWOSIELCE / PODKARPACIE. Urząd Gminy w Zarszynie informuje, że 26 lutego 2017 r. planowana jest organizacja XIV Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn, który odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Spotkanie organizacyjne kierowników drużyn zaplanowano na 21 lutego 2017 o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zarszyn. Na spotkaniu omówione zostaną zasady przeprowadzenia zawodów.

Zgłoszenia drużyny należy dokonać do dnia 15 lutego 2017 r. osobiście lub pod nr telef. 013 4671038 – Ref. Kultury i Sportu – UG Zarszyn.

Drużyny, które nie zgłoszą swego uczestnictwa w w/w terminie nie zostaną dopuszczone do turnieju.

siatka

Regulamin zawodów:

1. Cel imprezy

1. Popularyzacja piłki siatkowej
2. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku
3. Integracja mieszkańców Gminy Zarszyn

2. Organizator

1. Urząd Gminy w Zarszynie
2. Ludowy Klub Sportowy w Odrzechowej

3. Regulamin Zawodów

1. W turnieju biorą udział drużyny 8 osobowe reprezentujące daną miejscowość z terenu Gminy Zarszyn i składające się z jej mieszkańców.
2. W turnieju mogą brać udział drużyny mieszane: kobiet i mężczyzn.
3. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZPS ( do dwóch wygranych setów ).
4. Szczegółowe ustalenia zostaną podane na odprawie kierowników drużyn, która odbędzie się dnia 21 lutego 2017 r. o godz. 1530 w sali posiedzeń UG Zarszyn.
5. Transport zawodników we własnym zakresie.

4.Miejsce i termin zawodów

1. Hala sportowa w Nowosielcach
2. Termin zawodów ustala się na dzień 26.02.2017r.
3. Zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 15 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Zarszyn pok nr 10 tel. 013 4671038

5. Nagrody

1. Zespół zwycięski otrzyma „Puchar Przechodni”
2. Puchary otrzymują również drużyny za zajęcie I, II, III miejsca.
3. Wszystkie drużyny zostaną nagrodzone dyplomami.

6. Uwagi końcowe

1. Organizator zapewnia napoje chłodzące i posiłek w czasie trwania turnieju.

foto: UG Zarszyn

лобановский александрраскрутка сайты