Szukasz noclegu w Bieszczadach? Dodaj ogłoszenie i wybierz najlepszą ofertę.

Paweł „Aldaron” Czekalski & Jarecki

Wczytywanie mapy...

Data / Czas
03/08/2018
20:00

Lokalizacja / Miejsce
Zajazd Pod Caryńską


USTRZYKI GÓRNE/BIESZCZADY. Już w pierwszy weekend września w Ustrzykach Górnych zagra bieszczadzki bard Paweł Czekalski aka „Aldaron”.

Wykonawca to gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek. Jego pio­sen­ki opi­su­ją­ życie we współ­cze­snym świe­cie. Śpiewa o rela­cja­ch i zależ­no­ścia­ch świa­ta natu­ry i cywi­li­za­cji, o rado­ścia­ch, wybo­ra­ch, smut­ka­ch, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

Zapraszamy!

aldaro

 

źródło: www.aldaron.eu