Szukasz noclegu w Bieszczadach? Dodaj ogłoszenie i wybierz najlepszą ofertę.

Ogólnopolska Noc Profilaktyki w Sanoku

Wczytywanie mapy...

Data / Czas
22/06/2013
Cały dzień

Lokalizacja / Miejsce
Sanocki Rynek


POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. W sobotę, 22 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Noc Profilaktyki. W związku z inicjatywą Urząd Miasta Sanoka oraz urzędy gmin w Besku, Bukowsku i Zarszynie organizują spotkania, dyskusje, występy artystyczne i działania informacyjne. Akcję wspiera również sanocka Policja.

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, Urząd Miasta Sanoka, urzędy gmin Besko, Bukowsko oraz Zarszyn  w ramach programu „Razem Bezpieczniej” serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki – w ramach działań PaT,  Profilaktyka a Ty.

Plan „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” 22 czerwiec 2013r. :

sanocki rynek
- godz. 15.55 – odczytanie ODEZWY społeczności PaT;
- godz. 16.00 – społeczny zryw  Rytm Wolnych Serc;
- godz. 16.10 – zapoznanie się dzieci z tegorocznymi wychowawcami podwórkowymi oraz dzielnicowymi;
- godz. 17.00-18.00 – Trzeźwy odpowiedzialny kierowca- akcja ulotkowa, działania wspólne Policji, pedagoga ulicy i dzieci ze szkół podstawowych, prezentacja sprzętu policyjnego;
- godz. 16.00-22.00-  Otwarte Drzwi w Punkcie Informacyjno-  Konsultacyjnym w Sanoku przy ul. Sobieskiego 1 pok. 101- dodatkowy dyżur nocny specjalistów m.in.: psychologa, terapeuty, członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prawnika, policjantów.

Możliwość uzyskania konsultacji, porady;
- godz. 16.00- 22.00- dyżur Alkoholowego Telefonu Zaufania nr. 13 46 30 100.

scena w parku w Besku
- godz. 15.55 – odczytanie ODEZWY społeczności PaT;
- godz. 16.00 – społeczny zryw  Rytm Wolnych Serc;
- godz. 16.10 – konsultacje i porady specjalistów psychologa i pedagoga, prezentacja sprzętu policyjnego, działania edukacyjne w postaci rozpowszechniania materiałów profilaktycznych, prezentacje multimedialne  ukierunkowane na ograniczanie zjawisk o charakterze kryminogennym;
- godz. 18.00- program profilaktyczny o charakterze słowno- muzycznym z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Besko.

Urząd Gminy Zarszyn:
- godz. 15.55 – odczytanie ODEZWY społeczności PaT;
- godz. 16.00 – społeczny zryw  Rytm Wolnych Serc;
-od godz. 16.10- do godzin nocnych odbędą się:
prezentacja multimedialna ukierunkowana na ograniczanie zjawisk o charakterze kryminogennym tj. alkoholizm, narkomania, przemoc wśród dzieci i młodzieży, spotkanie z psychologiem i pedagogiem w formie prelekcji, dyżury w punktach informacyjno- konsultacyjnych, rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych, pokazy sprzętu policyjnego.

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Bukowsku:
- godz. 15.55 – odczytanie ODEZWY społeczności PaT;
- godz. 16.00 – społeczny zryw  Rytm Wolnych Serc;
- po godz. 16.10-  zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne oraz spotkania ze specjalistami w dziedzinie uzależnień oraz instytucji zajmujących się działaniami prewencyjnymi.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki.

KPP Sanokноутбукконтакт вконтакте регистрация