Szukasz noclegu w Bieszczadach? Dodaj ogłoszenie i wybierz najlepszą ofertę.

O bieszczadzkim niebie podczas konferencji w Lutowiskach

Wczytywanie mapy...

Data / Czas
12/12/2013 - 13/12/2013
Cały dzień

Lokalizacja / Miejsce
Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach


BIESZCZADY / PODKARPACIE. Bieszczady to jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie występuje prawdziwie ciemne niebo, zupełnie wolne od zanieczyszczeń sztucznym światłem naszej cywilizacji. Jednak ciemne niebo, tak jak i inne elementy bieszczadzkiej przyrody, wymaga ochrony.

 

Fakt ten dostrzegły lokalne władze, instytucje, stowarzyszenia i miłośnicy astronomii, którzy na drodze porozumienia w marcu br. powołały do życia Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”.

Park gwiezdnego nieba jest to obszar terenu objęty ochroną przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem wyjątkowego środowiska naturalnego jakim jest nocna ciemność. Takie obszary są odpowiednikiem rezerwatów chroniących wyjątkowo cenne przyrodniczo miejsca. Spełniają funkcje ochronne najciemniejszych zakątków naszej planety, gdzie środowisko nocne nie jest zaburzone przez sztuczne światło. Obszary takie, jak w przypadku klasycznych rezerwatów przyrody, pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne.

Program Konferencji
„Bieszczadzkie Niebo. Nowa oferta turystyczna.
Perspektywy —problemy — zagrożenia”

Lutowiska 12-13 grudnia 2013 r.
Dzień 1 — 12 grudnia 2013 r. (czwartek)

Część I – otwarta:
Miejsce:    Kino „Otryt”, budynek UG Lutowiska

12:30 — 13:00    Rejestracja uczestników
13:00 — 13:15    Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji
13:15 — 15:00    Prezentacje i wykłady o tematyce astronomicznej cz. I
15:00 — 15:15    Przerwa kawowa
15:15 — 17:00    Prezentacje i wykłady o tematyce astronomicznej cz. II
17:00    Zakończenie części otwartej I dnia konferencji

Część H – robocza (dla partnerów i instytucji współpracujących z PGN „Bieszczady”)
Spotkanie partnerów Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, przedstawicieli „Parku Ciemnego Nieba Połoniny” na Słowacji oraz zaproszonych specjalistów z dziedziny astronomii.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury im. J. Janickiego w Lutowiskach

17:15 — 18:00    Obiadokolacja
18:00 — 20:00    Dyskusja na temat przyszłych działań związanych z rozwojem astronomii w regionie
polsko-słowackiego pogranicza.
Dzień 2— 13 grudnia 2013 r. (piątek)

Część otwarta — oficjalna
Miejsce:    Kino „Otryt”, budynek UG Lutowiska

9:30 — 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 — 10:30    Powitanie uczestników – Krzysztof Mróz, Wójt Gminy Lutowiska.
Wystąpienia zaproszonych gości
10:30 — 11:00    „ Bieszczady Niebo i Gwiazdy. Nowe produkty turystyki przyrodniczej w Gminie
Lutowiska” — prezentacja z realizacji projektu — Jakub Doliwa, koordynator projektu
11:00 — 11:30    Astroturystyka na świecie — dr Igor Kudzej, Obserwatorium Astronomiczne
w Humennem
11:30 – 12:00    Przerwa kawowa
12:00 – 12:30    Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” — od powołania do dziś — Pavol Duris,
Słowackie Towarzystwo Astronomiczne
12:30 – 13:00    Marka Karpacka — Magiczne Karpaty – Dawid Lasek — Euroregion Karpacki
13:00 – 13:45    Podsumowanie części oficjalnej konferencji
14:00    Zakończenie konferencji Лимтекработа в фармацевтической компании